Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) grundades 1996 av syrianska ungdomar i den Syrisk-ortodoxa kyrkan.

SOKU är en rikstäckande organisation i Sverige med 25 lokala föreningar runtom i landet. Totalt antal medlemmar är 8 384 (år 2017). Organisationens medlemmar tillhör det Patriarkaliska Ställföreträdarskapet för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige, som i sin tur tillhör den Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiokia och Hela Östern. Kyrkan har sitt huvudsäte i Damaskus i Syrien. Stiftet leds från St. Afrem Katedralen i Södertälje.

SOKU är ett förbund som arbetar för att se till de syrianska ungdomarnas intressen på det religiösa, kulturella och sociala planet, samt för att öka kunskapen om syriska kristendomen och det arameiska kulturarvet.

Organisationen anordnar årligen en körfestival, bibeltävling samt en sommaraktivitet/teologikurs. Förbundet anordnar även bibelföreläsningar, veckoslutskurser, föreläsningar, barnläger, teaterföreställningar, tävlingar, styrelsekonferenser samt mycket annat för medlemmarna och intresset är stort.  SOKUs förbundsstyrelse utforskar ständigt möjligheter för att utveckla och förnya aktiviteter för syrisk ortodoxa ungdomar.

Det viktiga för SOKU är att ständigt arbeta för att ge de syrianska ungdomarna en meningsfull fritid med Syrisk Ortodoxa Kyrkans budskap som bakgrund, samt engagera dem i det svenska föreningslivet. SOKU arbetar för att årligen hålla utbildningar med kyrklig och andlig inriktning, men även kurser i föreningsekonomi och föreningsteknik, samt ledarskap för att på bästa sätt stödja de nya ungdomar som engagerat sig i förbundets lokala föreningar. I dessa kurser utbildas även ungdomarna i demokratins principer för att de ständigt ska arbeta för att stärka sin organisationsstruktur med demokratin som grund.

SOKUs kansli ger stöd åt förbundsstyrelsen, utskotten, lokalföreningarna, medlemmarna samt övriga intressenter och samarbetspartners så som övriga syrianska organisationer samt svenska myndigheter.