Kansliet

Administratör

Aziz Boyaci

Aziz Boyaci har arbetat som Administratör för SOKU sedan 2016 och var tidigare anställd som föreningskonsulent. Aziz arbetar dagligen med förbundsstyrelsen och har ett nära samarbete med samtliga lokalföreningar i landet.

Det är Aziz man kontaktar för frågor om SOKUs verksamhet, styrelsefrågor, samarbeten eller styrelsearbetet på nationell nivå.

Styrelsen 2018-2019

Ordförande

Juliana Aktas

Vice-ordförande

Frida Cakmakci

Kassör

Ellie Makdissi

Sekreterare

Silvia Cakmakci

Ledamöter

Alex Mourad

Dalja Davidsson

Sam Sofya

Edessa Marouki

Lucas Tomas

Suppleanter

Theodora Kurt

Kristian Demir

Interna revisorer

Marta Danho

Philip Paulus

Valberedningen

Stefan Aydin

Josef Aslan

Juliana Paulus

Maria Kopkin

Helena Malki