SOKU Sverige

/SOKU Sverige

About SOKU Sverige

SOKU Sverige har gästskribenter och gästförfattare. Namnet på författaren för varje artikel som publiceras på SOKUs hemsida står längst ner i varje artikel. För att bli skribent, författare eller få en artikel publicerad på hemsidan, vänligen skickat e-post till kansliet@soku.org.

Patriarch of Ethiopian Orthodox Church, visits Patriarch Ignatius Zakka I Iwas

Nov. 21, 2008: Patriarch of Ethiopia, His Holiness Abba Paulos and a 9 member delegation from the Ethiopian Church visited the Syrian Orthodox Patriarchate on 20th and 21st November 2008.

His Holiness Ignatius Zakka I Iwas, the Patriarch of Antioch & all the East and the Supreme head of the Syriac Orthodox Church, welcomed H.H. Abba Paulos and the delegation on their arrival at the Mor Ephrem Seminary in Maarat Saydanya Damascus on 20th morning.

H.H. Abba Paulos was accompanied by 5 bishops, 1 monk, 1 priest and 2 lay officials.

On 21st morning, H.H. Abba Paulose accompanied by our Patriarch, visited the President of Syria, Dr. Bashar Al Assad, who welcomed them warmly.

The Ethiopian church with 45 million faithful in Ethiopia and 5 million in Diaspora, 5 lakh clergy, 1200 monasteries etc., is a flourishing church. The church is one among the Oriental Orthodox family having full inter-communion with the Syrian Orthodox Church of Antioch & all the East.

For more photos click here

Welcome Address by HIS HOLINESS MORAN MOR IGNATIUS ZAKKA-I IWAS on the occasion of the visit of HIS HOLINESS ABBA PAULOS Patriarch of Ethiopian Orthodox Tewahedo Church on November 20th, 2009

Syrianchurch.org

By |2016-09-26T14:05:54+02:00nov 24, 2008 14:36|Categories: Artiklar|

Det X:e Symposium Syriacum i Granada, Spanien, 22-27 sept. 2008

Symposium Syriacum är en konferens som sedan starten 1972 hålls vart fjärde år vid något utvalt universitet. I slutet av varje symposium bestämmer deltagarna var nästa symposium ska hållas. År 2004, för fyra år sedan, var ett universitet i Beirut värd för Symposium Syriacum (se rapport på www.soku.org) och då valdes Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano (ICSCO, www.icsco.org) i Granada i Spanien till att vara värd för den tionde Symposium Syriacum för år 2008.

Erbjudan om att stå arrangör för årets symposium hade kommit från Javier Martinez, som är ärkebiskop av Granada och ordförande för ICSCO. Årets symposium hade parollen ”Beyond the Frontiers – Life, Art and Literature of the Syriac Speaking and the Arabic Speaking Christian Communities” och hölls vid ovan nämnda läroanstalts institution Seminario Diocesano San Cecilio mellan 22-24 september 2008. Sedan många år tillbaka hålls en annan konferens i anslutning till Symposium Syriacum, som kallas Conference on Arabic Christian Studies, och i år hölls mellan 26-27 sept. 2008, efter en dags avbrott den 25:e september för utflykt för deltagarna.

På symposiumet samlas forskare från skilda länder för att hålla föreläsningar som behandlar olika aspekter av det syrianska språket, litteraturen och folket. Syftet med symposiumet är att ge forskarna möjlighet att presentera sin forskning för varandra, för att dels hålla varandra uppdaterade om varandras forskning och dels att få knyta kontakt med andra forskare som håller på med liknande forskning. Det är också ett bra tillfälle att få nya uppslag, synpunkter eller hjälp till den egna forskningen.

Detta tionde Symposium Syriacum hade lockat till sig ca 120 föreläsande forskare, förutom de ca 45 forskarna som föreläste på den VIII:e (åttonde) Conference on Arabic Christian Studies. Utöver föreläsarna fanns ett ganska stort antal åhörare, som kommit dit för att lyssna på en hel del intressanta och lärorika föreläsningar, däribland representanter för olika syrianska organisationer.

Från SOKU närvarade ordföranden Yusuf Aydin och språkutskottsledamoten Sami Aydin, från SUA ordförande Gabriel Marawgeh, från SUF Emanuel Barhaido. Det fanns även syrianer från andra länder representerade där, från bl.a. Tyskland, Holland, Belgien och Libanon.

På grund av det stora antalet föreläsningar som skulle framföras under symposiumets tre dagar hade man för det mesta bakat in fyra föreläsningar parallellt med varandra. Man fick alltså välja att gå på en av fyra parallella föreläsningar, vilket gjorde att valet kunde stå mellan mer än en intressant föreläsning varje gång och då fick i vissa fall innehållet fälla avgörandet för vilken föreläsning man gick på och i andra fall gick man för föreläsarens skull. Varje föreläsning fick inte vara längre än 25 minuter med 5 minuters tid för frågor och diskussion. De flesta föreläsningarna var på engelska, men franska, spanska och tyska förekom också.

Bland föreläsarna hade vi flera forskare från Sverige. Från Uppsala Universitet var Mats Eskhult först ut med att tala om partikeln Kad i satser med konditional funktion i det syrianska Peshitta Nya Testamentet, därefter talade Ewa Balicka-Witakowska om hur den gammaltestamentliga staden Jerikos labyrint finns representerad i miniatyrillustrationer från två syrianska handskrifter; sedan talade hennes make Witold Witakowski om två syrianska krönikeböcker som täcker en historisk period fram till år 819 respektive 846; sedan talade Assad Sauma om den nyligen bortgångne arameiske poeten Denho Makdisi-Elias (1911-2008) och hans vackra syrianska dikter, och slutligen från Lund talade Samuel Rubenson på konferensen för ”Kristna arabiska studier” om de olika versionerna av ökenfädernas tänkespråk (på grekiska Apophthegmata Patrum) på syrianska, arabiska och etiopiska och om sin framtida forskning med dem.

Bland de syrianska föreläsarna från olika länder kan nämnas den tidigare i Sverige boende munken Mikael Öz, som numera doktorerar vid Oxfords universitet i England och höll sin föreläsning om Qyriaqos av Tagrits bok om den Gudomliga Försynen. Här fanns även doktoranden Gabriel Rabo från Göttingen universitet i Tyskland, som talade om de bevarade handskrifterna av Dionysios Bar Salibis verk; vidare Shabo Talay från Erlangen-Nürnberg universitet i Tyskland, som talade om den litterära verksamheten på den nyarameiska dialekten Turoyo; vidare Aho Shemunkasho från Salzburg universitet i Österike, som talade om våra källor till Johannes av Dara och handskrifterna till hans skrifter. Från Holland fanns Johny Messo från Foundation Study Centre Aramea, som talade om ursprunget till benämningen syria(n) och suryoyo och deras förhållande till assyria(n). På ett övertygande sätt visade han på basis av tillförlitliga källor hur dessa två benämningar bör hållas åtskilda, då de betecknar två skilda folkgrupper och hur suryoyo kom att ersätta oromoyo och inte othuroyo som vissa vill göra gällande. Från Istanbul i Turkiet fanns Zeki Aydin, som studerat i St. Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI, www.seeri.org) i Indien och som föreläste om Jakob av Sarughs homilia över Zakay tullindrivaren. Vi hade även ett flertal syriansk ortodoxa och maronitiska föreläsare och deltagare från Libanon och syrisk kristna från Indien. Det fanns ocks några östsyrianska deltagare.

Det var en stor bredd på de artiklar som presenterades på Symposium Syriacum av de främsta forskarna inom syrianska studier, men vi kan inte gå in på de alla av utrymmesskäl. Nämna bör vi den främste och mest respekterade forskaren inom ämnet, nämligen Sebastian Brock, som har ägnat en stor del av sitt liv åt syrianska studiernas framsteg. Han var bland de första som höll sin föreläsning och den handlade om hur man daterar odaterade texter med hjälp av förekomsten av vissa adjektiv i texterna och kunskapen om under vilka århundraden dessa adjektiv blev vanliga. Redan för tjugo år sedan på V Symposium Syriacum i Leuven i Belgien år 1988 hade han givit en föreläsning om hur man med hjälp av vissa ords utformning kunde datera texter. Vid årets Symposium Syriacum fick han en färdigtryckt festskrift på 846 sidor tilldelad sig till sitt 70 års jubileum, innehållande artiklar av hans tidigare elever och vänner.

Ett glädjande inslag i årets Symposium Syriacum var de många stora projekt för det syrianska språket som presenterades. Ett av de största kulturbevarande projekten presenterades av Fader Columba Stewart från Hill Museum & Manuscript Library (HMML, www.hmml.org). Projektet går ut på att handskrifter som är svårtillgängliga och sköra fotograferas och digitaliseras, för att bevaras och bli lättillgängliga för forskare. Man håller för fullt på med att digitalisera syrianska handskrifter i Mardin, Diyarbakir och Midyat i Turkiet, i Aleppo och Homs i Syrien och på olika ställen i Libanon och Indien. De har redan hunnit fotografera flera tusen syrianska manuskript. Som forskare/läsare kan man beställa elektronisk kopia av en digitaliserad handskrift till en mycket låg serviceavgift. Det hade varit önskvärt om också personer som har handskrifter i sitt privata ägo kontaktade Fader Columba Stewart, för att få dem inkluderade i detta viktiga projekt. På så sätt skulle deras bevarande säkras, samtidigt som de i digitalform blir tillgängliga för forskare.

Ett annat mycket stort och viktigt projekt presenterades av Eric Ringger från Brigham Young Universitet i USA. Deras projekt, som är ett samarbete med Oxford universitetet, går ut på att bygga upp en omfattande digital korpus/textsamling av främst utgivna, men också av en del ännu inte utgivna syrianska böcker. Denna digitala boksamling skapas genom att man skriver in texterna på datorn, som sedan genom ett avancerat program görs sökbara och dessutom kommer man att kunna få en lingvistisk analys av enskilda ord i en text genom att klicka på ordet. Fader Mikael Öz och David Taylor, den senare en av de mest lovande av Sebastian Brocks tidigare elever, är några av de forskare som är involverade i detta omfångsrika projekt.

Ett lingvistiskt projekt presenterades av Terry Falla från Melbourne universitet i Australien. Projektet heter International Syriac Language Project (ISLP) och går ut på att sammanställa en omfattande syriansk-engelsk ordbok, som ska involvera många forskare från olika ämnesområden. Ett liknande projekt presenterades av Andreas Juckel från Münster universitet i Tyskland, som går ut på att göra en utförlig ordbok till den syrianska Peshitta Nya Testamentet och som täcker även andra syrianska bibelöversättningar. Ett annat stort projekt i denna anda, som närmar sig till sitt slut, presenterades av Michael Sokoloff från Bar Ilan Universitet i Israel. Han har i över fem år jobbat med att översätta Carl Brockelmanns väldigt betydelsefulla syriansk-latinska ordbok till engelska och uppdatera den. Denna ordbok har dessutom utökats med nya exempel, uppdaterad etymologisk information och referenser till nya textutgåvor. Ordboken kommer att finnas både i tryckt form och i elektronisk version någon gång till mitten av nästa år. Jonathan Loopstra från Catholic University of America presenterade sin forskning om de olika sorters punkter som förekommer i syrianska handskrifter, och om hur kunskapen om dessa speciella punkter kan bli ett viktigt bidrag till en syriansk ordbok.

En del långsiktiga projekt presenterades av syrianen George Kiraz, som är grundare av Bethmardutho, the Syriac Institute (www.bethmardutho.org) och av bokförlaget Gorgias Press (www.gorgiaspress.com). Han beskrev flera stora projekt som han har startat tillsammans med andra forskare. Han kallar det övergripande projektet för WikiSyriaca, som bland annat ska inrymma en omfattande encyklopedi över det syrianska arvet och kallas Encyclopedia Syriaca. En mindre version av denna, som kallas Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (EDSH), kommer att under 2009 finnas i tryck på Gorgias Press och är förberedd av Sebastian Brock, George Kiraz och Lucas Van Rompay. Ett annat projekt som kallas Bar Brikha Bibliographical Database (http://www.gorgiaspress.com/barbrikha) kommer att byggas upp och är avsedd att innehålla listor över alla utgivna böcker och studier relaterade till det syrianska språket. David Taylor kommer att vara ansvarig för detta projekt med bibliografin. Ett tredje projekt handlar om att ge ut Jakob av Sarughs homilier i en tvåspråkig syriansk-engelsk version. George Kiraz är själv ansvarig för detta projekt och välkomnar alla som vill delta i detta projekt att kontakta honom. Ett liknande projekt omfattar en tvåspråkig syriansk-engelsk utgåva av de befintliga persiska martyrernas levnadsteckningar. Detta projekts huvudredaktör är Adam Becker; också han välkomnar deltagare. Ytterligare ett projekt går ut på att ge ut Mikael den Stores (d.v.s. den Äldres, d.ä.) historiska krönika i en tvåspråkig syriansk-engelsk utgåva, och även andra krönikor i framtiden. Huvudansvarig för detta projekt är den framstående syrianska historikern Amir Harrak. Slutligen planeras en digital utgåva den syrianska bibeln (Interlinear Syriac Bible) under redaktion av Richard Taylor.

Resultatet av ett avslutat projekt som kallas ”The Formation of a Communal Identity among West Syrian Christians (451-1300)” presenterades av direktören för projektet Robert ter Haar Romeny från Leiden Universitetet i Holland. Detta viktiga projekt som på ett tydligt sätt visar hur en syriansk identitet skapades under ovan angiven tidsperiod var finansierad av Netherlands Organization for Scientific Research och avslutades i år. En föreläsning som handlade om syrianernas identitet i diasporan var framförd Martha Wozniak. En del föreläsningar handlade också om de kristnas situation i dagens Irak.

De flesta andra föreläsningar som framfördes på årets Symposium Syriacum, som vi inte kommer att presentera här, handlade om väldigt varierande ämnen. En lista över hela programmet kan tillhandahållas av oss för den intresserade. På inbjudan från Dr Martin R. Zammit beslutades i slutet av årets symposium att nästa Symposium Syriacum år 2012 ska hållas vid University of Malta, Faculty of Arts, at the Department of Arabic & Near Eastern Studies (http://home.um.edu.mt/arnes/). Det informerades även att en hemsida för Symposium Syriacum kommer inom kort att byggas upp med adressen (osäkert) www.symposiumsyriacum.com .

Torsdag 25 september togs deltagarna på en utflykt först på förmiddagen till den centrala Granada och den vackra katedralen där och på eftermiddagen till Alhambra, där vi kunde se vackra trädgårdar och byggnader med rikt utsmyckade och ornamenterade arkitektur från den moriska d.v.s. arabiska tiden. De deltagare som stannade kvar ända till söndagen 28 sept. skulle även få besöka Cordova, en annan mäktig stad efter morerna.

Förutom de många intressanta föreläsningar vi fick höra och den kunskap vi fick med oss från årets Symposium Syriacum i Granada hann vi presentera oss för flera duktiga forskare, som kan bli bra kontakter för SOKU. Vi hann även skaffa oss många nya och betydelsefulla vänner, som vi med stor glädje ska försöka hålla ett levande kontakt med.

Yusuf Aydin – FS och Sami Aydin – SU

By |2017-01-17T22:59:58+02:00nov 18, 2008 00:11|Categories: Artiklar|

Bibeltävlingen 2008

Dagen började när busslasterna anlände till St:a Maria kyrkans parkering. Väl inne i kyrkans lokal serverades frukost för alla son anlände. Klockan började närma sig tolv och det var snart dags för den första delen i Bibeltävlingen 2008, som i år arrangerades i Örebro.

Kyrkan fylldes sakta och när det äntligen var tyst så kom SOKU-Örebro hemlighetsfullt in i kyrkan och intog platserna framför mikrofonerna. De bjöd oss på en vacker sång som hade en fin innebörd. Låtskrivaren själv avslutade sången och det är bara att hålla med, vår kyrka behöver verkligen oss ungdomar.

Applåderna mattades av och det var nu dags för SOKUs förbundsordförande samt viceordförande, ja ni vet vilka dem är, Yusuf Aydin och Paulin Kasselia. De välkomnade prästerskapet och munken Saliba från Turabdin, som idag studerar i Storbritannien, och hela folket.

Sedan var det dags för dagens ordinarie värdar att träda fram, Rafael Yevno och Helena Ergun. När även de hälsat välkommen till alla var det nu dags för Bibeltävlingens första omgång. Frågorna ställdes och det var svettiga minuter för de åtta deltagarlagen.

När hälften av första omgångens frågors var ställda var det dags för ett kort pausbidrag från några flickor från S:ta Maria kyrkan i Örebro. Sketchen hade ett djupt syfte, vilket uppskattades väldigt mycket.

Sedan fortsatte omgång ett och när den avslutades var det dags för ännu ett pausbidrag, denna gång framfördes det en sång av SOKU-Göteborg. Den hade en underbar text och Göteborg är sedan tidigare känt för de vackra sångrösterna. Göteborg ska nog ha ett extra stort tack. De hade längst att åka, men ingenting stoppade dem från att närvara denna välsignade dag.

Efter den underbara sången var det äntligen dags för lunchen som serverades i syrianska föreningens lokal. Efter lunchen kom alla mätta och belåtna tillbaka till kyrkan igen och det var dags att presentera semifinalisterna. Fram välkomnades, SOKU-Norrköping, St Kyrkiakos, SOKU- Göteborg, SOKU-Örebro och sist men inte minst, SOKU-Norrköping, St:a Maria.

Semifinalen innehöll många djupa frågor som verkligen fick en att tänka till. När semifinalen sedan avslutades och väntan på finalen var lång så var det dags för ännu en kort sketch. Denna gång av SOKUs valberedning, men idag hade dem lite extra stöd i form av Gabriella Danho och Simon Issa. Sketchen handlade då om att Gabriella var aktiv i SOKU men inte Simon och däremellan läste var och en i valberedningen varsitt bibelcitat som bland annat handlade om skörd och ja tro det eller ej men pojken bestämde sig sedan för att ta kontakt med valberedningen och bli medlem i SOKU och till och med söka till ett utskott.

Efter en spännande semifinal var det de båda Norrköpings föreningarna SOKU-Norrköping, St Kyrkiakos och SOKU-Norrköping, St:a Maria som tog sig till finalen.

När sedan vinnaren av Bibeltävling 2008 skulle presenteras av förbundsordförande Yusuf Aydin var det nog inte så enkelt, han började med SOKU-Norrköping, Ja både St:a Maria och St Kyrkiakos. Det utbrast ett ordentligt jubel. Men vinnaren i det heta derbyt blev tillslut, SOKU-Norrköping, St Kyrkiakos. På andra plats kom alltså SOKU-Norrköping, S:ta Maria och på tredje plats SOKU-Örebro. Därefter var det dags för prisutdelning och fotografering av alla deltagande lag.

Å SOKU vägnar vill vi gratulera vinnarna och tacka alla lagen som deltog, SOKU-Örebro för arrangemanget, alla som ställt upp och hjälpt till och slutligen alla som närvarade denna dag. Kom ihåg allesammans, vi ungdomar är kyrkans framtid! Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

[1 Kor 3:6-9]

BILDER

Simon Issa MU

By |2017-01-17T22:59:58+02:00nov 12, 2008 20:16|Categories: Artiklar|

Fader Jakob Tekin, kallad till den eviga boningen

Torsdagen den 6 oktober var S:ta Mariakyrkan i Örebro fullsatt. Folk hade från alla möjliga ställen tagit sig till kyrkan för att ta farväl av deyroyo Jakob Tekin, som låg framme vid altaret i en vit kista, klädd i den traditionella prästskruden.

Deyroyo Jakob skulle begravas och på plats fanns bland annat två biskopar, Hans Nåd Dioscoros Benjamin Atas, patriarkalisk ställföreträdare i Sverige, samt Hans Nåd Nicolaus Matta Ablahad, patriarkalisk ställföreträdare i Argentina, nio präster och ett flertal diakoner.

Munken hedrades också av Hans Helighet Patriarken av Antiokia Ignatius Zakka I Iwas samt biskopen i Turabdin, Hans Nåd Timotheos Samuel Aktas i form av högtidliga kondoleanser och tackbrev.

Det vita locket med de korsformade rosorna låg på och munken bars ut för att sedan föras till Arlanda och flyga till klostret i Saleh, där han ska begravas.

Munkprästen deyroyo Jakob Tekin föddes år 1942 i byn Bote. Den 7 februari 1965 vigdes han till präst av den dåvarande biskopen i Turabdin, Hans Nåd Ivannis Afrem Bilgiç (†1984). År 1973 började han tjänstgöra i S:t Jakobsklostret i Saleh. Han tjänstgjorde där fram till år 2004, då han flyttade till Sverige och Örebro för att kunna få hjälp med sin sjukdom.

Lördagen den 1 november kl 17.00 fördes han till den eviga vilan vid universitetssjukhuset i Örebro.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser. Må hans böner vara med oss alla!

Joh 6:45
Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.

Georgia Mushe MU

By |2016-09-26T14:05:52+02:00nov 9, 2008 13:52|Categories: Artiklar|

Kära besökare av hemsidan

Av tekniska orsaker har Religionsutskottets hemsida Talmide, (klicka på Jesusbilden till höger), inte uppdaterats lika ofta som vi hade önskat. Nu kommer dock sidan att uppdateras regelbundet. Vi ber om ert överseende med detta samt välkomnar er att besöka sidan! Ni får även gärna skicka in saker som ni vill dela med er av till andra. Glöm inte att du med din artikel eller bön kan påverka en annan människas hjärta att komma närmare Gud.

”Järn skärper järn, den ena människan den andra.” Ords 27:17

Gud vare med er kära systrar och bröder i Kristus.

Hälsningar i Herren,
SOKU:s Religionsutskott

Religionsutskottet

By |2016-09-26T14:05:51+02:00nov 7, 2008 18:45|Categories: Artiklar|

Aktivitetsdagar med Abona Samuel Issa i Norrköping

Den 11-12 Juli hade vi i Soku-Norrköping S:ta Maria aktivitetsdagar med vår kära Abona Deyroyo Samuel. På lördagen var även Soku-Jönköping, Soku-Norrköping S:t Kyriakos, några från Soku-Örebro samt den andra S:ta Maria kyrkan i Norrköping närvarande.

Fredagen började med fika och ungdomarna fick möjlighet att träffas och prata med varandra. Sedan gick vi in i kyrkan för att lyssna på vår kära Abona Deyroyo Samuel som kom trots att han var sjuk i feber och halsfluss. Ämnet idag var ”Att leva ett liv med Jesus”, en andlig föreläsning som verkligen värmde våra hjärtan. Kvällen avslutades med vackra hymner av Abona.

Lördag morgon var det dags för ungdoms-Gudstjänst med Abona Samuel. Även vår kära församlingspräst Abona Mette Mourad var på plats. Abona Samuel med sin ljuvliga stämma framförde många av Gudstjänstens böner på svenska så att alla ungdomar skulle förstå vad som sades. Det blev en oerhört fin Gudstjänst, tror inte att någon gick ut från kyrkan oberörd!

Därefter bjöds det på god Tacos och ungdomarna fick tillfälle att lära känna varandra. Snart var det dags för femkamp och alla gick ut på det stora gräsfältet bakom kyrkan. Ut med oss på gräset var även Abona Samuel. Efter skratt, mycket kämpande och tänkande på de olika stationerna begav vi oss in igen. Nu var det dags för en föreläsning av Abona Samuel och därefter fick ungdomarna möjlighet att skriva anonyma frågor till Abona, vilka brukar vara mycket givande.

Vi tackar Abona Samuel av hela vårt hjärta för de mycket fina dagarna vi fick tillbringa med honom samt för allt han gör för oss ungdomar! Må Gud ge honom hälsa och stärka honom i hans tjänst! Vi tackar också alla ungdomar både från Norrköping och utanför för er närvaro! Sist men absolut inte minst, tackar vår käre Gud för allt!

Gud den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen. (Rom 16:27)

SOKU-Norrköping, S:ta Maria

By |2017-01-17T22:59:58+02:00nov 2, 2008 18:06|Categories: Artiklar|

Sommaraktivitet: SOKU & UI

Det var en gång för länge sedan… Eller vänta nu lite, det var nog inte sååå länge sedan utan det var nämligen lördagen den 23 augusti som SOKU och UI hade en gemensam sommaraktivitet.

Dagen skulle börja kl 10.00 men så har ju alla egna ”nya” traditioner så det började lite senare än planerat.
Dagen började med att alla kom in med sina vackra leenden, hälsade och kramade sina nära och kära, vi får inte heller glömma det viktigaste av allt nämligen den goda och glada frukosten som väntade på oss för att bli uppäten. Den gav mycket energi till våra glada ungdomar.

Arrangörerna ställde sig upp och presenterade dagens innehåll. Sedan var det dags för ordförandena att ställa sig upp och presentera de två olika organisationernas arbete.

Vi får inte glömma den riktigt roliga och förvirrande lära känna leken som alla tyckte var udda men ändå rolig. Abuna Samuel intog sedan sin plats där framme och hade en underbar föreläsning som var väldigt uppskattad av alla!

Mat det var något vi alla älskade, efter Abunas föreläsning var det dags för en riktigt god lunch och mycket skratt och prat kom på köpet! Man kan lugnt ta och säga att det inte var grupperat utan alla beblanda sig, det måste nog vara tack vare den roliga lära känna leken.

Efter den efterlängtade lunchen blev vi indelade i olika lag. Eftersom att vi var ca 70 personer så blev det 7 olika lag. Första uppgiften var att vara med i en diskussion om ”prinsen och prinsessan” och sedan lösa problemet som handlade om vem synd hade varit störst. Efter många dissningar och kontringar från olika lag kom alla överens om att alla synder är lika stora inför Gud och att vi inte har någon rätt att döma, utan det är bara Gud som kan döma.

När den heta diskussionen var slut var det äntligen dags för mini OS, som bestod av fyra olika grenar: höjdhopp, längdhopp, 60 meter och stafett. Vissa gick in för det och var jätte duktiga, dem kanske borde vara med i den riktiga OS om några år. Medan andra går att diskutera! Men dem gjorde hela grejen rolig i alla fall. Vissa kollade bara på och hejade för fullt.

Mini OS:en var slut och likaså ungdomarna. Efter det sjöngs det några vackra hymner bland annat från Abuna Samuel, hymnen ”Bsebyon hoteno” väldigt uppskattad!

Sedan var det dags att gå till restaurangen Aten, äta och umgås med varandra. Det var allt som hände där borta. Senare var det dags att ta farväl. Vilket var väldigt jobbigt för vissa av oss och andra fastnade där dom hade riktigt stora problem med att förstå att det är dags att gå.

Vi vill ge ett stort tack till Abuna Samuel som kunde närvara och välsigna denna dag med sina ord och hymner, vi vill också tacka SOKU och UI och alla andra som gjorde denna dag möjlig och underbar. Hoppas att vi ses snart igen!

Bilder kommer inom kort!

Rosmari Mushe – MU

By |2017-01-17T22:59:58+02:00okt 29, 2008 19:05|Categories: Artiklar|

Mor Gabriel klostret i Midyat behöver vårt stöd!

Mor Gabriel klostret, det syrisk ortodoxa klostret S:t Gabriel i staden Midyat, är ett av syrianernas äldsta kloster. Klostret lever dess värre under ständigt hot från omgivningen i sydöstra delen av Turkiet. Klostret är en del av vårt syrianska kulturarv som bekräftar vår närvaro och identitet i området.

Klostret är mer än 1600 år gammalt och grundades år 397. Sedan dess har klostret varit syrianernas fäste i området. Här har man bevarat och utvecklat det syriska språket och bevarat vår religion genom att fungera som utbildningsanstalt för munkar, nunnor och andra elever. Inte minst har det fungerat som fristad för oss under de svåra tider i historien då vi har varit förtryckta, diskriminerade och förföljda på grund av vår kristna religion och etnicitet.

Efter utvandringen från våra hemtrakter på grund av diskriminering och förtryck så har antalet syrianer i detta område i Turkiet minimerats från att ha varit ca 500 000 till ca 5000 idag. De lokala invånarna; kurder och turkar som styrs av starka klaner försöker genom utpressning att kräva markområde från klostret. De påstår att klostret inte äger detta markområde och att man inte har lagfart på en del av landområdet.

Men klostret har lagfart och har dessutom ägt och brukat den här marken i flera hundra år utan att någon klagat eller gjort anspråk på klostrets markområde tidigare. Idag väcker de tre närmaste byarna åtal mot klostret, tillsammans med de starkaste klanerna som styr området. Det är också dessa klaner som ligger bakom denna fasansfullt giriga handling. Den turkiska staten måste ta sitt ansvar och inte låta dessa onda krafter härja fritt med att fördriva invånarna från sina hemtrakter.

Nu ifrågasätts klostrets äganderätt och klostrets rättfärdiga lagfart på området. Denna häxjakt på våra egendomar är inget annat än girighet och ett sätt att skrämma bort de få syrianer som fortfarande bor kvar i området. Denna strategi har man använt tidigare – ständiga hot, mord, våldtäkter, kidnappning, våld och utpressning som lett till att vi tvingats lämna våra hemtrakter – därefter har de gjort anspråk på våra markområden.

Turkiet är också en EU-kandidat sedan många år. Om man vill bli medlem i den europeiska unionen har man fortfarande lång väg att gå. Först måste Turkiet uppnå de kriterier som krävs för att bli antagen som medlem. Den Turkiska staten är ansvarig för säkerheten och tryggheten för de syrianer som bor kvar i landet. Staten måste också skydda sina minoriteter. Syrianernas mänskliga fri och rättigheter samt religionsfrihet bör vara avgörande för ett framtida EU-medlemskap. Våra bröder och systrar som fortfarande bor i Turkiet måste få allt vårt stöd, så att de kan känna sig trygga och inte tvingas lämna sina hemtrakter.

EU, Sveriges utrikesminister och EU-kommissionens kontor i Turkiet måste bevaka denna rättsprocess och uppvakta de Turkiska myndigheterna i sina kontakter, så att klostret lämnas i fred och att syrianerna kan känna sig trygga utan att fortsätta fördrivas från området.

Klostret har ett stort symboliskt värde, det är vårt kulturarv och ingen ska genom tvång eller förfalskning lägga beslag på våra egendomar i vårt gamla hemland.

Robert Halef, Kristdemokraterna

Robert Halef, Kristdemokraterna

By |2016-09-26T14:05:50+02:00okt 27, 2008 14:04|Categories: Artiklar|

Veckoslutskurs i religion 2008 – ”Närma er Gud så skall Han närma sig er”

Nu är det återigen dags för veckoslutkursen i religion!

Målet med kursen är att vi ska komma närmare vår Gud, som alltid står där med en öppen kärleksfull famn och bara väntar på att vi ska komma till Honom. Närma er Gud, så skall Han närma sig er. (Jak 4:8) Han står och knackar på dörren till ditt hjärta och väntar på att du ska öppna för Honom. Och den enda som kan öppna dörren är du!

Under helgen kommer det att bjudas på föredrag, sketch, meditation m.m i olika intressanta ämnen. En präst kommer eventuellt att finnas närvarande för enskilda samtal och bikt för den som vill, under någon av dagarna på kursgården.

Är du törstig? Hungrar du efter att lära känna Jesus Kristus? Är det något som fattas i ditt liv, fastän det till synes ser perfekt ut? Bär du på en smärta och sår och behöver vägledning?

Välkommen att söka till denna helg!

Sista anmälningsdag 27 oktober. Tala med din lokala SOKU-förening.

Målgrupp: SOKU-medlemmar, max 2 deltagare från varje SOKU-förening
(anmäl dock reserver, se anmälningsblankett)
Ålder: Från 16 år
Datum: 14-16 Nov
Plats: Uskavigården, en bit utanför Örebro (mer info finns på uskavi.se)

SOKU

By |2016-09-26T14:05:50+02:00okt 23, 2008 23:16|Categories: Artiklar|

Patriarken av Antiokia på apostoliskt besök i Indien

Hans Helighet, Ignatius Zakka I Iwas Patriarken av Antiokia och hela Östern, den världsvide patriarken för den syrisk ortodoxa kyrkan är under dessa dagar på apostoliskt besök i Indien.

Patriarken anlände till Cochins internationella flygplats i Nedumbasser tillsammans med biskop Philexinos Mattias Nayis patriarkens sekreterare, Clemis Augin ärkebiskop av ärkestiftet i Östra USA, Clemis Daniel ärkebiskop av Beirut samt ett stort antal munkar, präster och nunnor från Syrien och Turkiet.

Patriark Ignatius Zakka I Iwas som officiellt är statsgäst i delstaten, välkomnades av catholicos av för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Indien Baselius Thomas I och de syrisk ortodoxa biskoparna som är verksamma i Indien men även av delegater och representanter för myndigheter i Indien.

Hans Helighet Patriarken kommer under dessa dagar utföra ett flertal pilgrimsresor till syrisk ortodoxa kyrkan, men kommer även att träffa myndigheter andra dignitärer.

Hans helighet patriarkens apostoliska resa i Indien kommer att vara under 12 dagar och förväntas återvända till sitt patriarkat den 29 oktober.

För mer information

Apostolic visit of the Patriarch of Antioch

By |2017-01-17T22:59:58+02:00okt 19, 2008 20:19|Categories: Artiklar|