Teaser

Under uppbyggnad!

SOKU-Sverige arbetar fram en ny hemsida som kommer vara den nya plattformen för ungdomarna i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige. Olika former av information, material, artiklar, böcker och mycket mer om den Syrisk Ortodoxa kyrkans Ungdoms verksamhet kommer att finnas tillgänglig.

Håll utkik och välkommen tillbaka!

Kontakta SOKU-Sverige per e-post: kansliet@soku.org